Новини

Работна среща за решаване на проблеми, произтичащи от сградния фонд на територията на ПП „Витоша“

16-11-2018

На 15 октомври 2018 г. в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ се проведе работна среща на Междуведомствената работна група за решаване на проблеми, произтичащи от сградния фонд, находящ се на територията на Природен парк „Витоша“. Представи се информация за извършените проверки по сградния фонд в периода май – септември. Обходените обекти до момента на територията […]
26-10-2018:
Виж още

Книги