Новини

Дирекцията на Природен парк "Витоша" учреди Консултативен съвет на Парка

27-02-2015

1

На 26.02.2015 г. се състоя учредителното събрание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“. В него се включиха представители на държавни институции и техни поделения, местните власти, собственици и ползватели на територии от парка, неправителствени организации и медии, чиято дейност е свързана с Природния парк. На събранието присъстваха представители на министерства, общини, научни институти, граждански […]
Виж още

Книги