Новини

Реализираните дейности по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – Фаза II” бяха представени на заключителна пресконференция

20-01-2015

1

Заключителната пресконференция за извършеното по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – Фаза II“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, събра на 16.01.2015 г. в конферентната зала на хотел „Света София“ […]
Виж още

Книги