Детски екостационар “Бели брези”

Работно време:

от 01 юни до 30 септември
всеки ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

1. Заявка за посещения  – музей Сова и музей Мечка

За заявки и ползване услугите на Детски екостационар “Бели брези”- музей Сова и музей  Мечка от м.юни до м.септември за индивидуални и групови посещения над 10 човека, моля да се запознаете предварително с “Ценоразпис на услугите” и да проверите в “Заетост на екостационара” възможностите за свободни дни и часове и да изпратите писмено заявка за групови посещения.

2. Заявка за провеждане на детски рожден ден

Възможност за провеждане на детски рождени дни /от м.май до м.септември/ са дните събота и неделя от 10.00 часа до 17.00 часа. Запознайте се  в “Ценоразпис на услугите” със Заповедта за ползване на услуги на ДЕ “Бели брези”, проверете календара “Заетост на екостационара” за свободни дати и изпратете писмено заявка на служебната поща, ако приемате условията от заповедта на Директора на парка. В заявката напишете времето на идване и тръгване, приблизителна бройка на присъстващи /не повече от 50 човека общо – деца и родители/  и оставете телефон за връзка.

Вашата заявка изпратете на адрес: dppvitosha@iag.bg

Важно!!! При извършване на банков превод относно услугите за месеците май, юни и юли 2018 г., като основание моля пишете:  Дарение за кампания “Витоша достъпна за всички” и датата на заетост;

Допълнителна информация относно кампанията може да научите от първа страница на нашия сайт!

Контакти за допълнителна информация:

0887 056680 – Албена Станева – ст.специалист НПИЦ  – 10.00 – 16.00 часа от понеделник до петък в работни дни

0887977372 – Лидия Господинова – ст. специалист ОППР – 10.00 – 16.00 часа от понеделник до петък в работни дни
0888 01 43 31 – Олег Владимиров – техническо обслужване – 10.00 – 16.00 часа от понеделник до петък в работни дни

Детският екостационар „Бели брези” се намира вдясно на пътя от кв. Бояна към м. Златни мостове, на един километър след разклона за Копитото. Изграден е през 2012 г. по проект № BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”. Осъществен е от Дирекцията на Природен парк „Витоша” в партньорство с Norwegian Crafts Development – Норвегия по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042 – GAE – 00078 – E – V1 – EEA FM.

Проектанти: арх. Георги Георгиев и арх. Илиана Игнатиева

Изпълнител: „Афордабъл Модулар Констръкшън” ООД

Оборудването на екостационара е финансирано по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк «Витоша», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

001

002

003

005

007