Детски екостационар “Бели брези”

Работно време:

от 01 юни до 30 септември
всеки ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

За заявки и ползване услугите на Детския екостационар “Бели брези” и музея на Мечката /групови посещения над 10 човека и частни партита/, моля да се запознаете предварително с “Ценоразпис на услугите” и да проверите в “Заетост на екостационара” възможностите за свободни дни и часове. Вашата заявка изпратете на адрес: dppvitosha@iag.bg

Контакти за допълнителна информация:

0887 056680 – Албена Станева – ст.специалист НПИЦ
0888 01 43 31 – Олег Владимиров – техническо обслужване

Детският екостационар „Бели брези” се намира вдясно на пътя от кв. Бояна към м. Златни мостове, на един километър след разклона за Копитото. Изграден е през 2012 г. по проект № BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”. Осъществен е от Дирекцията на Природен парк „Витоша” в партньорство с Norwegian Crafts Development – Норвегия по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042 – GAE – 00078 – E – V1 – EEA FM.

Проектанти: арх. Георги Георгиев и арх. Илиана Игнатиева

Изпълнител: „Афордабъл Модулар Констръкшън” ООД

Оборудването на екостационара е финансирано по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк «Витоша», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

001

002

003

004

005

006

007

009

008