Експерти посетиха деца от Англо-Америнското училище

2018-01-19 10:40

Вчера експерти от Дирекция на парк „Витоша“ посетиха Англо-Американското училище. Представиха презентации за флората и фауната на планината пред най-малките представители от детската градина. Срещата завърши със забавни  игри и много настроение. Благодарим на всички деца за интересните и любознателни въпроси, както и за топлия прием на целия екип от преподаватели на детската градина.

ДПП “Витоша” получи дарение за инициативата “Библиотека в планината”

2018-01-12 4:12

Близо 400 книги бяха дарени от г-жа Алексения Димитрова на дирекцията на парка за попълване на библиотеките в планината. Книгите са от лична колекция и от различни жанрове. Шестте библиотеки в планината ще бъдат заредени отново с книги през пролетта. Припомняме, че Дирекцията на Природен парк “Витоша” и Столична библиотека осъществиха съвместна инициатива за поставяне […]