Софийска Градска Прокуратура образува наказателно производство за унищожените морени и за разрушената тревна растителност на територията на Природен парк Витоша (по чл. 278в от НК)

2010-06-25 8:26

В началото на м.октомври 2008 г. при проверки, направени от служителите на ДПП Витоша в района на център Алеко, писти „Лалето” и „Синята писта”, са установени разрушаване на тревна растителност, на скален и почвен слой посредством изгребно-насипни дейности на площ от 10 000 кв.м (10 дка). За извършените дейности няма никакви разрешителни и правни основания. […]

Открит конкурс с 10 обособени позиции по НВМОП, за провеждане на локални семинари за обучения по ПЧП в Природните паркове.

2010-06-23 8:25

ПРОЕКТ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА – В УСЛУГА НА ПРИРОДАТА И ХОРАТА РЕГ. № А08-14-15C/10.02.2009 г. Дирекция на Природен Парк Витоша София, ул. „Антим І”№17 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Предмет на поръчката : Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България. Пoръчката се обявява […]

Извършена проверка за незаконно строителство

2010-06-21 8:42

В средата на м. юни т.г., в рамките на една седмица в Дирекцията на Природен парк Витоша бяха получени три сигнала за строителство на път на територията на парка в участъка между Бистрица и Симеоново. Днес, 21.06.2010 г., беше направена проверка на място от комисия с представители от Столична община, Министерството на околната среда и […]

Доброволци от М-тел възстановиха туристическа инфраструктура в местността Бялата вода

2010-06-19 8:42

На 19.06.2010 г. беше проведена поредната съботна доброволческа акция в Природен парк Витоша. Акцията беше организирана от Дирекцията на Природен парк Витоша и Фондация “Помещ за благотворителността в България”. Прогнозата за лошо време не изплаши трийсетте доброволци от М-тел, проявили желание да помогнат за възстановяване на туристическата инфраструктура в парк Витоша. М-тел заплати закупеването на […]

Семинар на тема: «Трансфер на знание и добри практики между България и Норвегия»

2010-06-15 8:23

ЗАПОЧВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИЗЛОЖБЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПОСТРОЕН С ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ И ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ НА СТРОИТЕЛСТВО Прессъобщение: На 21-ви януари 2010 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на национален пресклуб София Прес (София, ул. «Славянска» №29, етаж 7) ще се проведе семинар на тема: «Трансфер […]

1 107 108 109 110 111 116