Обявление за конкурси за главни експерти

2018-05-17 11:31

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от ЗДСл във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД05-12/17.05.2018 г. на ДПП “Витоша”, обявява конкурс за длъжности към Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София – 3 щатни бройки: Главен експерт […]

Внимание! Опасност от пожари!

2018-04-12 12:29

Както всяка година, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, областните управители на Област София град, Софийска област и Област Перник предприемат административни […]

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекцията на Природен парк „Витоша“

2018-01-18 3:06

Протокол за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекцията на Природен парк „Витоша“

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“

2018-01-10 9:21

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед №46/12.12.2017 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Дирекция на Природен парк „Витоша“

Конкурс за главен експерт “Връзки с обществеността” към ДПП “Витоша”

2017-12-12 1:50

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл и чл. 14 oт Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 46 от 12.12.2017 г. на Дирекцията на Природен парк „Витоша“, обявява конкурс за длъжността: Главен експерт „Връзки с обществеността“ към Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. […]

1 2 3 6