fbpx

Акция по залесяване на тис в Природен парк „Витоша“

Днес, 28.10.2021 г., по случай 87-та годишнина на Природен парк „Витоша“, служителите на Дирекция на Природен парк „Витоша“ засадиха фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо. Десислава Гюрова, експерт флора даде подробни указания за залесяването и определи правилата, които трябва да се спазват.

Тисът е иглолистен, бавнорастящ дървесен вид. Той живее до 2000 години, а според някои учени и повече. На Витоша е сред най-редките и уязвими растителни видове.

Тисът е застрашен и е включен в Червена книга на България и в Закона за биологичното разнообразие. На Витоша има едно единствено находище, със слаби възобновителни способности.

Засадените днес фиданки са произведени благодарение на средства, събрани от дарители чрез кампанията на Райфайзенбанк „Избери за да помогнеш“,  по проект „Тайните на Витошката гора“.

Ограниченото разпространение, малката численост, както и специфичните екологични изисквания са предпоставка усилията за  подпомагане на популацията му да продължат.