Възстановени мостове по маршрут с. Владая – м. Златни мостове

Дирекцията на Природен парк “Витоша” възстанови два опасни дървени моста на Владайска река, по туристическия маршрут
с. Владая – м. Златни мостове, в близост до с. Владая.

  • DSC04193
  • DSC04194
  • DSC04201
  • DSC04204
  • DSC04208