fbpx

Възстановени мостове по маршрут с. Владая – м. Златни мостове

Дирекцията на Природен парк “Витоша” възстанови два опасни дървени моста на Владайска река, по туристическия маршрут
с. Владая – м. Златни мостове, в близост до с. Владая.