Възстановяване на паркова инфраструктура и почистване на туристическа пътека

На 5 и 6 ноември 2011 г. (събота и неделя) туристическо дружество “Боерица” организира доброволческа акция по почистването на туристическата пътека, отклоняваща се от централната владайска алея в посока към х. Артистите и х. Малинка. Наред с премахването на падналите по пътеката дървета, беше обновена и парковата инфраструктура. ДПП Витоша осигури дървения материал за изграждането на 3 мостчета.

  • Новоизграден дървен мост
  • Новоизградени мостчета
  • Новоизграден мост
  • Затрупаната пътека преди почистването
  • Затрупаната пътека преди почистването
  • Новоизграден мост
  • Новоизграден мост
  • Затрупана от дървета пътека преди почистването