fbpx

ДГС – София

ТП „Държавно горско стопанство – София”

Държавно горско стопанство – София е териториално поделение на Югозападно държавно предприятие към Министерство на земеделието и храните.
Площта на територията на ДГС – София е 65390 ха, в това число 47011 ха държавен горски фонд.
ДГС – София ТП е разположено в Западна България, в Мизийската горско-растителна област, Краищенско – Ихтиманска подобласт. Във вертикално отношение стопанството заема предпланинския и нископланинския подпояс на Стара планина, Лозенска планина, Плана, Люлин, Витоша, Вискяр и Завалска, както и среден, горен и високопланински подпояс на Витоша, като най-ниската надморска височина е 470 м, а най-високата – 2250 м. Обхваща северните склонове на планината до вр. Селимица и вр. Черни връх.

Адрес: ул.„Аксаков” № 14, гр. София, п.к.1000

Телефон: 0893 07 82 56

e-mail: dl_sofia@abv.bg

Интернет адрес:http://www.dgs-sofia.com/

Работно време: понеделник до петък – от 8 до 17 часа