Алпинизъм

Природен парк "Витоша"

Алпинизмът е дейност по изкачване на върхове в планинска среда с висока надморска височина. Алпинистите използват различни техники като скално катерене, катерене по лед или по ледници, за да се изкачват и спускат по планините и следователно са включени голяма степен на умения и техническо ноу-хау.

Обекти на територията на ПП „Витоша“:

  1. Резньовете;
  2. Комините;

Прочети още

3. Дивите скали;

4. Боянски водопад (лятно и зимно (ледено) катерене);

5. За боудър: с. Мърчаево, Боянски камик, Кикиш, Алекови скали;

6. Учебни скали: Голям казан.