Велотуризъм

Природен парк "Витоша"

Велосипедният туризъм е всяка дейност, свързана с пътуване с цел удоволствие, която включва велосипед. Колоезденето е един от най-бързо развиващите се видове отдих и туризъм на открито в световен мащаб. Изчислено е, че 48 милиона души годишно карат велосипед за развлечение. Колоезденето допринася за подобряване на здравето на общността, по-малко задръствания и чиста околна среда.

Маршрути за велотуризъм на територията на ПП „Витоша“:

Прочети още

Шосейни маршрути:

Маркирани:

 1. Кв. Бояна – м. Дендрариума – Копитото (асфалт);
 2. Кв. Бояна – м. Дендрариума – м. Златни мостове (асфалт);
 3. Кв. Бояна – м. Златни мостове – м. Офелиите – х. „Звездица“ (асфалт и паваж);
 4. С. Боснек – с. Чуйпетлово (асфалт);
 5. С. Рударци – х. „Селимица“ (асфалт и паваж).

Планинско колоездене:

Маркирани за крос кънтри:

 1. Обиколка на Витоша „В 100“;
 2. кв. Бояна – кв. Драгалевци – Боянско езеро – кв. Бояна;
 3. с. Владая – кариерите – с. Владая;
 4. с. Кладница – с. Боснек – с. Чуйпетлово – с. Кладница;
 5. с. Чуйпетлово – Църнел – с. Чуйпетлово;
 6. с. Чуйпетлово – з. Смильо – с. Чуйпетлово;
 7. с. Ярлово – Букапреслап – з. Смильо – с. Ярлово;
 8. кв. Симеоново – кв. Драгалевци – кв. Бояна – кв. Княжево;
 9. Тихия кът – с. Владая – с. Мърчаево – с. Кладница;
 10. х-л „Морени“ – Голи връх – Черни връх (немаркиран за вело);
 11. с. Владая – х. „Селимица“ (немаркиран за вело).

Немаркирани за крос кънтри (свалени са GPS тракове):

 1. кв. Княжево – м. Бялата вода – м. Дендрариума – м. Планинишки ливади – Тихия кът – м. Бялата вода – кв. Княжево;
 2. кв. Драгалвеци – кв. Симеоново – Симеоновски езера – Алекови водопади – Драгалевски манастир – кв. Княжево;
 3. кв. Драгалвеци – Драгалевски манастир – Бай Кръстьо – з. Брезовица – кв. Симеоново – кв. Драгалвеци;
 4. кв. Княжево – Бялата вода – м. Дендрариума – Игликина поляна – с. Владая – Черния кос – кв. Княжево;
 5. Княжевска гора;
 6. Синята стрела.

Маркирани за спускане:

 1. Бай Кръстьо – кв. Симеоново;
 2. х-л „Копитото“ – кв. Бояна;
 3. Голи връх – Бай Кръстьо;
 4. Бай Кръстьо – кв. Драгалвеци №2;
 5. Бай Кръстьо – кв. Драгалвеци №3.

Немаркирани за спускане:

 1. „Кривата“: Планинишки поляни – Малкото копито – Беловодски път;
 2. „Дивата“: Офелии – х. „Червената шапчица“ – кв. Владая.