Други

Природен парк "Витоша"

Планинско ориентиране

Планинското ориентиране е вид спортно ориентиране, в който от участниците се изисква да се ориентират в непознат район с помощта на карта и компас.  Задачата е да се премине през всички контролни точки, предварително зададени в маршрута на картата, в определен ред. Целта е да се избере възможно най-краткият маршрут и класирането на състезателите се определя по

Прочети още

времето, нужно на всеки един от тях, за да премине през всички контролни точки от старта до финала.

Картата дава подробна информация за терена като хълмове, земна повърхност, препятствия и т.н. За да бъде успешен в пешеходното ориентиране, участникът се нуждае от отлични умения за разчитане на картата, абсолютна концентрация и способност да взема бързи решения за най-добрия маршрут, докато бяга на висока скорост.

Екипировка:

Обувки: Леки, здрави обувки с нехлъзгащи се подметки, които да позволяват сигурно сцепление на всякакъв вид терен, включително кал и гола скала.

Карта: Предоставената от организатора карта показва трасето с контролните точки, които трябва да се посетят. Картата е предназначена да дава подробна информация за терена – хълмове, земна повърхност и елементи като камъни или скали.

Компас: Магнитен компас (уред за ориентиране чрез определяне на посоките на света).

Контролна карта: За да докажат, че са посетили всички контролни точки в правилния ред, участниците  трябва да пробият контролната си карта на всяка контрола с помощта на електронно устройство.

На територията на ПП „Витоша“:

Разрешава се поставянето на временни маркировки на терен за провеждане на тренировки или състезания, които трябва да бъдат премахната след приключване на дейността.

Забранява се поставяне на трайни маркировки на терен.

Забранява се практикуването на планинско ориентиране в резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.

Природен парк "Витоша"

Мъшинг

 Този спорт включва екипи от впрегатни кучета, които теглят шейна с водача. Водачът стои в шейната. Отборът, който завърши трасето за най-кратко време, се обявява за победител.

Събитията с кучешки впрягове варират по разстояния. По-късите състезания варират от 4 до 100 километра,

Прочети още

средните разстояния –  от 100 до 300 километра, а състезанията на дълги разстояния – от 300 до над 1000 километра. Някои от тези разстояния се изминават за два-три дена. Състезанията на дълги разстояния са през повечето време непрекъснати или етапни състезания и преминават през различен курс всеки ден.

Състезанията се категоризират и според броя на разрешените кучета във всеки отбор. Някои категории включват четири, шест, осем, десет кучета или неограничен брой.

Разрешава се практикуване на мъшинг само по разрешените от  ДПП „Витоша“ маршрути:

  • Районът на Голи връх;
  • По ски път „Сълзица“;
  • Районът на м. Офелии.

Забранява се практикуването на мъшинг по ски писти.

Забранява се струпването на впрягове с кучета, за да не се безпокоят на дивите животни.

Природен парк "Витоша"

Лов, риболов

На територията на Природен парк „Витоша“ е забранено практикуването на ловен и риболовен туризъм. На територията на ДЛС „Витошко-Студена“ се извършва само подборен лов.

Природен парк "Витоша"

Шах

Шахът е настолна игра между двама играчи, която симулира война между две кралства. Това е една от най-популярните игри в света. Милиони хора го играят както за развлечение, така и за състезание. Шахът е походова стратегическа игра без скрита информация. Поради тази причина елементът на късмета практически не съществува.

Прочети още

За да играят шах, играчите се нуждаят поне от комплект шахматни фигури и шахматна дъска. Шахматен часовник също е необходим, ако играчите решат да играят времева игра и играчите често използват лист с резултати, за да записват своите ходове.

Един комплект шахматни фигури има две различни армии от фигури, всяка от които съдържа осем пешки, два коня, два офицера, два топа, царица и цар. Играчите могат да различават своите армии въз основа на техните цветове, със светли и тъмни фигури..

Шахматната дъска има 64 квадрата, организирани в мрежа осем на осем. Дъската е карирана с тъмни и светли квадратчета. Таблото е разделено на редове и колони.

На територията на Природен парк „Витоша“ в месттността Дендрариума са поставени  4 маси с каменни шахматни дъски, пригодени за ползване и от незрящи хора.