Кладнишки манастир

Природен парк Витоша

Намира се на изток от село Кладница.
Църквата е разположена в двора на манастира. Възобновена е върху стари основи през 1841 година. Строена е от камък, измазана, има вградени стари камъни с образи и шарки. Има един свети престол. Осветена е от самоковския митрополит. През 1890 г. е осветена от епископ Партений. Ктитор е бил Спас Бурнов от Мърчаево. Той е заклан в църквата от софийския паша, който е бил против строителството й. Има стенописи от 1883 г., някои от които са с подпис на зографа Косто Антикаров Самоковски. Само на иконата “Св. Богородица” има подпис от годината, в която е построена църквата. В двора на църквата е гробът на ктитора. Към манастира има постройки за гости.