Музей на мечката

Природен парк "Витоша"

Работно време:

от 20 юни до 15 октомври

всяка събота и неделя от 10.00 ч. до 16.00 ч.

За групови посещения през седмицата пишете на адрес: dppvitosha@iag.bg

Контакти за допълнителна информация:
0885 511019 – инж. Юлия Михайлова  – ст. специалист координатор посетителски център и музеи.

Прочети още

Изграден е през 2004 г. в района на Дендрариума на мястото на полуразрушен, изоставен пътен кантон, който Дирекцията на Природен парк “Витоша” ремонтира и възстанови. В музея са представени начинът на живот и биологията на най-едрия европейски хищник – кафявата мечка. Тук посетителите се запознават с видовете мечки, с разпространението на кафявата мечка в България, с нейните местообитания и годишен цикъл, с факторите, които превръщат мечките в стръвници, както и с правилното поведение в планината при среща с мечка. Представени са и някои традиционни народни вярвания, свързани с мечката.

През 2015 г. експозицията на музея беше обновена по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Повече информация може да получите в дирекцията на ПП “Витоша”.