Обща информация

Природен парк "Витоша"

Детски екостационар “Бели брези”

Работно време:

от 15 юни до 15 октомври
всеки ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

За контакти:

02/980 56 88 – за информация
0888 01 43 31 – техническо обслужване

Работно време:

ДЕ  “Бели брези” – музей Сова:

от 15 юни до 15 октомври
всеки ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Музей Мечка:

от 15 юни до 15 октомври

само събота и неделя от 10:00 ч. до 16:00 ч.

За групови посещения през седмицата е необходимо да изпратите писмена заявка  три дни предварително!

1. Заявка за  групови посещения  – музей Сова и музей Мечка:

При подаване на писмени заявки  за групови посещения /над 10 човека/ или ползване услугите за Детски екостационар “Бели брези”- музей Сова и музей  Мечка, моля предварително да проверите в календара “Календар заетост на музеите” възможностите за свободни дни и часове. Вашата заявка изпратете на адрес: dppvitosha@iag.bg

2. Във връзка с промяна политиката за ползване на Детски екостационар “Бели брези” не приемаме заявки за провеждане на детски рождени дни!

Детският екостационар „Бели брези” се намира вдясно на пътя от кв. Бояна към м. Златни мостове, на един километър след разклона за Копитото и на около 2 километра преди м. Златни постове.

Информация за ДЕ “Бели брези”:

Изграден е през 2012 г. по проект № BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”. Осъществен е от Дирекцията на Природен парк „Витоша” в партньорство с Norwegian Crafts Development – Норвегия по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042 – GAE – 00078 – E – V1 – EEA FM.

Проектанти: арх. Георги Георгиев и арх. Илиана Игнатиева

Изпълнител: „Афордабъл Модулар Констръкшън” ООД

Оборудването на екостационара е финансирано по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк «Витоша», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.