Обща информация

Витоша е планина със слабо изразени била. Във високите й части липсват характерни релефни форми, които да подпомагат ориентацията на туристите. Осен това, поради куполообразната си форма, сравнителната изолираност сред по-ниски планини и обширните плата, високите части на Витоша са сред планинските райони на България с най-непредвидимо и опасно време.

Опасности:

Вятър – За Витоша са характерни силните ветрове със западен компонент (посоки ЮЗ, З и СЗ). Те затрудняват много движението и предизвикват засилено усещане за студ. Охлаждането от вятър може да бъде много сериозно – например температура от 0ºС при 10 м/сек. се усеща от тялото като -15ºС ! Тъй като ветрове с такива скорости са типични за Витоша, този факт трябва да се има предвид!

Мъгла – За високите части на Витоша са характерни и много гъсти мъгли. Предвид сравнително равния терен и липсата на ориентири, изгубването в мъгла е лесно дори за хора, които познават добре района. Често гъстотата на мъглата е такава, че не се виждат и стълбовете на зимната маркировка.

Лавини – Те са сред най-големите опасности, които дебнат посетителите на зимната планина. В раздела за лавинooпасните места са посочени някои от най-опасните ситуации и райони във високите части на Витоша. Препоръчваме на всички, които през зимата се качват в планината, да се запознаят по-подробно със специализирана литература по въпроса.