Осинови обект

Природен парк "Витоша"

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ стартира кампания за „осиновяване“ на алеи, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти на територията на парка.

През последните няколко години бяха ремонтирани общо 70 км алеи, обнови се парковата инфраструктура, включваща мостове, скари за преминаване, маси и пейки „витошки тип“, заслони, кътове за отдих и т.н. Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа, за да може те да са винаги в добро състояние и да радват туристите.

За да опази постигнатото с много труд и финансови средства, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ състави списък на най-посещаваните туристически обекти на територията на планината, които предлага за „осиновяване“, което включва почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки „осиновен“ обект ще се постави типова информационна табела, показваща кой се грижи за него.

Допълнителна информация на тел.: 02/989 53 77. Записването за „осиновител“ става след попълване на формуляр в Дирекцията на ПП „Витоша“ (гр. София, пл. Възраждане, ул. „Антим I“ №17).

Споразумение за партньорство  Изтегли оттук

Списък на обектите за осиновяване

Списък на обектите за осиновяване

Обект: туристическа алея х. Малинка – х. Еделвайс

Описание:

Дължина: 1650 м; средна ширина 2 м; 1210 л.м канавки; 10 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци, възстановяване и ремонт на силно увреден участък в м. Яворова поляна. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели.

Обект: туристическа алея с. Владая – м. Тихия кът

Описание:

Дължина: 2500 м; средна ширина 2,4 м; 2290 л.м канавки, 23 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели.

Обект: туристическа алея: Тихия кът – м. Големата ливада – м. Кисилище

Описание:

Дължина: 1000 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1000 л.м канавки; 25 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

Обект: туристическа алея .м Киселище – м. Белите брези

Описание:

Дължина: 1250 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1250 л.м канавки; 30 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

Обект: туристическа алея м. Златни мостове – х. Бор – Гьорева чешма

Описание:

Дължина: 2200 м; ширина 2.0 – 3.0 м; 1020 л.м канавки; 111 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла; насочващи, предупредителни метални табели; метални стълбове за табели; лентова маркировка.

Обект: туристическа пътека х. Кумата – м. Конярника

Описание:

Дължина: 1000 м; средна ширина 2 м; 350 л.м канавки и 10 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”, чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка, зимна стълбова маркировка.

Обект: туристическа алея х. Острица-х. Селимица

Описание:

Дължина: 2500 м; средна ширина 2,5 м; 2050 л.м канавки; 27 бр. водостоци

Необходими дейности за поддръжка:

Почистване на канавките и водостоците най-малко два пъти в годината. Ремонт на съществуващи бордюри, стъпала, канавки и водостоци на алеята. Насипване на алеята в изровените участъци. Поддръжка (лакиране и боядисване), ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони, дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

Обект: туристическа пътека х. Селимица – м. Плачи камък

Описание:

Дължина: 1200 м; средна ширина 2,0 м

Необходими дейности за поддръжка:

Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.

Обект: туристическа пътека м. Златни мостове – Кумата

Описание:

Дължина: 2000 м; средна ширина 2,0 м

Необходими дейности за поддръжка:

Поддръжка (лакиране и боядисване); ремонт/подмяна на парковата инфраструктура: кътове за отдих, маси и пейки „витошки тип”; чешми, заслони дървени мостове, скари и парапети. Поддръжка и ремонт на туристическата маркировка по маршрута – дървени информационни табла, насочващи, предупредителни метални табели, метални стълбове за табели, лентова маркировка.