Павел Романски

Природен парк Витоша

Павел Романски е бил млад човек – студент по филология. По примера на млади хора, предимно от интелектуалните среди, в други европейски страни, разположени върху отделни части от Алпите, започнал все по-често през свободните си от университетски занимания дни да практикува пешеходен и през зимата ски туризъм, главно на Витоша. Това правел понякога в компания на свои приятели и състуденти, но много често и сам без придружители.

На мястото, където е издигнат паметникът, на 19 януари 1931 г. Павел Романски е застигнат и повален от яростна снежна буря и загива от “бялата смърт”. По инициатива на негови другари и с техни финансови средства е издигнат този паметник, като предупреждение към всички, че “с планината шега не бива”.

Паметникът представлява скулптура в цял ръст на П. Романски в туристическа екипировка от онзи период и с изправени ски, прилепнали до тялото.

Мястото, където е издигнат паметникът (1675 м.), в миналото е било известно като “Острова”. Там шосето към туристически комплекс “Алеко” прави остър завой. Постепенно това наименование на местността се заменя от “Романски”. През 1936 г. в близост до паметника е изграден малък дървен заслон, като укритие при влошаване на метеорологичната обстановка. По-късно заслонът е разрушен и в близост е построен сегашният хотел-ресторант “Простор”.

Името Романски навлезе много дълбоко в топонимията на Витоша. През 1968 г. е построена пътническата седалкова въжена линия “Романски”. Нейната долна станция е в близост до паметника при надморска височина 1675 м.; междинна станция има при туристически комплекс “Алеко” – н.в. 1840 м. и горна станция – 2171 м., в близост под връх Малък резен. Линията е производство на френската фирма “Помагалски”. Общата й дължина е 1940 м. При нейната долна станция завършва и ски-пистата “Романски”.