Пазарни консултации

Природен парк "Витоша"

Покана за пазарни консултации за услуга с предмет „Доставка и монтаж на апарат за мониторинг на водния баланс на торфище“- 25.09.2019 г.

 1. Покана пазарни консултации
 2. Приложение 1 – Технически спецификации-апаратура воден баланс (1)
 3. Приложение 2- Доставка и монтаж на апарат за мониторинг водния баланс торфище

Удължаване срока на покана за пазарни консултации за услуга с предмет „ИЗОЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ ЗА С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ПРИОРИТЕТНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ“ – 09.09.2019 г. 

 1. Покана за пазарни консултации
 2. До всички заинтересовани лица.
 3. Приложение 1- Техническо задание Дейност 3
 4. Приложение 2- Дейност 3

Покана за пазарни консултации за услуга с предмет „ИЗОЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ ЗА С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ПРИОРИТЕТНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ“ – 29.08.2019 г. 

 1. Покана за пазарни консултации
 2. До всички заинтересовани страни
 3. Приложение 1- Техническо задание Дейност 3
 4. Приложение 2- Дейност 3

Покана за пазарни консултации с предмет “Изграждане на паркова инфраструктура”- 15.07.2019 г.

 1. Покана за пазарни консултации
 2. До всички заинтересовани лица
 3. Приложение 1 – Техническо задание-СМР
 4. Приложение 2 – Индикативно предложение-СМР

Покана за пазарни консултации с предмет: “Коситба, почистване на торфища от храстова растителност и изнасяне на окосена маса” – 17.06.2019 г.

 1. Покана за пазарни консултации – торфища-част 1
 2. Покана за пазарни консултации – торфища -част 2
 3. Прил. № 1_Техн спец косене торфища
 4. Прил. № 2_Индикативно предложение косене

Покана за пазарни консултации с предмет: “Изготвяне и прилагане на модел за възстановяване на режима на избор на торфище”  – 22.05.2019 г.

 1. Покана за пазарни консултации
 2. Приложение № 1 Техн спец възстановяване торфище(1)
 3. Приложение 2

Покана за пазарни консултации с предмет: “Доставка на апаратура за  мониторинг на качеството” – 10.05.2019

 1. Покана за пазарни консултации
 2. Приложение 1 
 3. Приложение 2

Поставяне на лента маркировка – 16.04.2019г.

 1.  Покана – пазарни консултации
 2.  Покана до всички заинтересовани лица
 3.  Приложение 1 – Техническо задание
 4.  Приложение 2 – Дейности – индикативно предложение
 5.  Резултати от проведените пазарни консултации:

Изработка и монтаж на дървени информационни табла и изработка, доставка и монтаж на предупредителни и  указателни метални табели – 16.04.2019г.

 1. Покана – пазарни консултации
 2. Покана до всички заинтересовани лица
 3. Прил. 1 – техническо задание 1
 4. Прил. 1 – техническо задание 2
 5. Прил. 2 Дейности – индикативно предложение
 6. Резултати от проведените пазарни консултации:

Доставка на тримери ДПП03-321 – 05.04.2019г.

 1. Покана за пазарни консултации с предмет доставка на тримери
 2. Покана тримери
 3. Прил. 1 Техническа спецификация – доставка на тримери
 4. Прил. 2 Дейности – индикативно предложение 
 5. Резултати от проведените пазарни консултации