Природозащитен информационен център „Витоша“

Природен парк "Витоша"

Той е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. Центърът е създаден по повод 60-та годишнина от обявяването на Природен парк “Витоша”. Проектът е осъществен със съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите и Американската агенция за международно развитие. Природозащитният информационен център се намира на около 1 км от кв. Драгалевци в близост до Драгалевския манастир. Стопанисва се от РИОСВ – София.

тел.: +359 2 967 31 40

611145438441mz

611145438441mz