Пунктове на БЧК/ПСС

Природен парк "Витоша"

Планинска спасителна служба (ПСС)

Планинската спасителна служба е специализирана организация в състава на Българския червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на Закона за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС.

С посочения закон държавата е възложила на БЧК да извършва дейността „планинско спасяване“ чрез Планинската спасителна служба.

Прочети още

В този смисъл дейността на ПСС е регламентирана от нормативната уредба на Република България.

ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване и като такава е призната и е член на Международната организация за планинско спасяване ICAR от 1971 г. ПСС развива своята дейност в съответствие с принципите на Червения кръст и своите традиции.

www.pss-bg.bg

Централа на ПСС  

Аварийни телефони – 1470, 0887 100 237, 02 963 2000

За справки и съвети – 0887 100 238

База Алеко  – 02 967 11 55 или 0887 100 239