Съоръжения за хора в неравностойно положение

Природен парк "Витоша"

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е създала условия за практикуване на фитнес на открито за хора в неравностойно положение. Местата са подбрани така, че от една страна да са достъпни с моторни превозни средства, а от друга – да предлагат хубави панорамни гледки и удовлетворение от досега с природата.

Места, оборудвани с уреди за фитнес на открито на територията на ПП „Витоша“:

Местност Дендрариума.

Местност Игликина поляна.