Тематични маршрути

Природен парк "Витоша"

Пътека “Сила и живот”

Пътеката е маркирана с 40 броя дървени табели с мисли на Петър Дънов за природата. Обособени са кътове за отдих  с общо 7 броя пейки с маси „Витошки тип“ и 10 броя информационни табла.
Началото на маршрута е при Симеоновски езера, като стига до м. Железни врата близо до м. Бай Кръстьо. Дължината на тематичния маршрут е близо 4 километра.

Прочети още

GPS маршрути за сваляне:

RAR | ZIP | GPX

Информационни табла в PDF формат за сваляне:

ТАБЛО 1 | ТАБЛО 2 | ТАБЛО 3 | ТАБЛО 4 | ТАБЛО 5 | ТАБЛО 6 | ТАБЛО 7 | ТАБЛО 8 | ТАБЛО 9 | ТАБЛО 10

Природен парк "Витоша"

Алея на билките

Пътеката е маркирана с 40 броя дървени табели с мисли на Петър Димков за природата. Обособени са кътове за отдих  с общо 7 броя пейки с маси „Витошки тип“ и 10 броя информационни табла. На тях е дадена подробна информация за лечебните растения на Витоша, както и начините и нормите за бране на билки за лични нужди. Дадена е и информация за Еньовден.
Началото на маршрута е при Княжевска гора, като минава през м. Бялата вода, Златни мостове и завършва при хижа “Момина скала”.

Прочети още

Преходът продължава около 2 часа.

GPS маршрути за сваляне:

RARZIP | GTX

Информационни табла в PDF формат за сваляне:

ТАБЛО 1 | ТАБЛО 2 | ТАБЛО 3 | ТАБЛО 4 | ТАБЛО 5 | ТАБЛО 6 | ТАБЛО 7 | ТАБЛО 8 | ТАБЛО 9 | ТАБЛО 10

Природен парк "Витоша"

Алея на Боснешкия карст

Изградена е през 2008 година. Дължината ѝ е 10 км и представлява кръгов маршрут. Алеята започва от покрайнините на с. Боснек, изкачва се на север, срещу течението на река Добри дол – десен приток на река Струма, продължава на запад, а после на юг и завършва отново в с. Боснек. По пътя се откриват красиви гледки към южните склонове на Витоша. По протежението й са поставени

Прочети още

10 информационни табла, които запознават туристите с природното и културно богатство на района, както и със специфичните природни местообитания на Боснешкия карстов район.

Природен парк "Витоша"

Ботаническа алея за незрящи

Разположена е в местността Дендрариума. Дължината ѝ е 610 метра, а представените растителни видове са 26 на брой, като за всеки един от тях е дадено описание и на брайлово писмо. Достъпността и близостта до София, езерата, детските съоръжения за игра – люлки, пързалки, наблюдателни кули и мостчета привличат много туристи не само през почивните дни.

Природен парк "Витоша"

Торфищна информационна алея

Изградена е в местността Офелиите, на около 1 км от м. Ветровала. Тук посетителите научават за значението на торфищата и мочурите в парка като вододайни зони и като важен източник на суровини за промишлеността и медицината. Алеята е създадена, тъй като на територията на Природен парк „Витоша“ е резерватът „Торфено бранище“, който опазва най-значителния за България комплекс от високопланински торфища.

Прочети още

Торфът има изключителни водозадържащи свойства и достига на места дебелина до 2 метра. Дебелината му нараства с по около 1 мм годишно, което означава, че формирането му на Витоша е започнало преди близо 2000 години.

Природен парк "Витоша"

Спортно – информационна алея за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат

Пътеката е изградена в близост до хижа „Иглика“, на около километър от местността Дендрариума. Представлява кръгов маршрут с дължина 285 метра. Богато илюстрирани табла дават информация за биологичното разнообразие и културно – историческото наследство в Природен парк „Витоша“ и парковете в България. Текстовете са написани и на брайлово писмо. Тук идват много хора, тъй като има забавления за всички – люлки за децата, заслони и пейки за възрастните, а най-големите спортисти често си организират състезания по футбол на поляната в средата.