Традиционни чествания

Природен парк Витоша

Седмица на гората

Чества се всяка първа седмица на месец април, когато  лесовъди от цялата страна провеждат разяснителна дейност за значението на горите, организират залесявания, включвайки обществеността в тези дейности. Горите са сред най-ценните съкровища на България. Те са естествена жизнена среда за стотици растения, дом и убежище на много животни, сред които голям брой редки и защитени видове. Първият организиран Празник на залесяването се провежда на 12 април 1925 година. През април 1934 година Празникът на залесяването се преименува на Седмица на гората. От 2016 г. Седмицата на гората има свое лого – дело на ландш. арх. Христо Ангелов.

Природен парк "Витоша"

Еньовден

Българският народен празник се чества на 24 юни всяка година. На Еньовден на Витоша се събират много хора. Празникът се организира от Национален комитет „Петър Димков“ със съдействието на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и други организации. На голямата поляна пред хижа „Момина скала“ се прави красива арка от билки. По стара българска традиция участниците се ръсят с „мълчана вода“, минават под арката и си вземат амулети за здраве и берекет. Празникът е съпътстван с богата фолклорна програма с участието на народни певци и танцови ансамбли, поети четат свои стихове, извиват се хорà.

Природен парк "Витоша"

Ден на парковете

Европейският ден на парковете е обявен през 1999 г. от Европейската федерация на природните и национални паркове EUROPARC. Избраната дата е 24 май и тя е свързана с обявяването на първите в Европа девет национални парка в Швеция през 1909 година. Тъй като датата съвпада с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, по решение на Министерството на околната среда и водите у нас Денят на парковете се отбелязва на 28 май. Той има за цел да доближи хората до природата и да повиши обществената осведоменост за значението на защитените територии, тяхното опазване и устойчиво управление.

Природен парк "Витоша"

Ден на детето

Денят на детето е един от най-старите международни празници. Той е отбелязан за първи път официално през 1950 г. в 51 страни, сред които и България. По традиция, създадена от Дирекцията на Природен парк „Витоша“, Денят на детето се чества пред Детския екостационар „Бели брези“ на Витоша с много игри и забавления за децата.

Природен парк "Витоша"

Международен ден на доброволчеството

За първи път Международният ден на доброволеца и доброволчеството се празнува по инициатива на ООН на 5 декември 1985 година. Целта на ООН е да се популяризира в световен мащаб трудът на доброволците и те да получат нужното уважение.

Голяма част от дейностите, свързани с ремонта на туристическата инфраструктура на Витоша, се извършват от доброволци. Затова и парковата администрация отдава почит на доброволците, вложили своя труд на Витоша, като организира специална среща на този ден и удостоява с награди и отличия всички тях.