Чуйпетлово

Природен парк Витоша

Най-високото село на Витоша е Чуйпетлово. То се намира в североизточния край на Пернишка област. Разположено е в най-горното течение на р. Струма при надморска височина 1250 метра. Малко по-нагоре, на около два километра по речната долина е водосливът на двете реки Купенска и Върла, които дават началото на голямата легендарна река Струма.

Селището е създадено през първата половина на XVII век от пришълци, потърсили укритие от издевателствата на поробителите турци тук в поречието на реката между дълбоките урвести южни склонове на Витоша.

Името на закътаното в долината село е произлязло от обстоятелството, че то е било незабележимо от всички посоки на околността му. Само кукуригането на петлите е давало признак за човешки живот.

Прочети още

Поминъкът на хората в селището през по-далечното минало бил рударството и въглищарството. Тогава броят на жителите му доближавал 1000. Оцелелите по-възрастни хора в Чуйпетлово и сега сочат двете местности, където е имало две видни пещи за преработване на рудата. След Освобождението на България тези дейности замират. Местните хора започват да мигрират, търсейки нови поселения, където условията за земеделие и преди всичко за скотовъдство, са много по-добри. Така се създават селищата Плана, Делян, Яребковица и Лисец. През първата половина на XX век поминъкът на населението от целия Пернишки район се насочва към бързо разрастващата се минна промишленост. След Втората световна война град Перник и околностите му бързо се развиват на базата на новоизграденото голямо металургично предприятие, ТЕЦ “Република”, завода за производство на стъкло и други.

Преселението на хората от малките населени места към по-големите градове е глобален, световен процес. Създадоха се нови модерни професии, свързани с автоматизацията, електрониката, кибернетиката, за които поприще в малките селища няма. Новите професии, свързани с модерните технологии в областта на индустрията, финансите, образованието, здравеопазването и социалните дейности, станаха приложими единствено в големите поселения. Това е един естествен процес, в резултат на който в днешно време (2013 г.) в село Чуйпетлово живеят 27 души.

През първата половина на XIX век в селото е имало килийно училище за подготовка на свещеници. През 1860 г. е изградена църквата “Света Параскева.” Тя е въздигната върху основите на стар християнски храм. Изградена е от камък, добит на място от скалата, върху която се намира, и представлява същинска естествена крепост. Църковната камбанария е издигната след войните в началото на XX век и притежава камбана, подарена от мъжете в селото – израз на благодарност към Бога, че всички до един са се върнали живи от Балканската война.

В началото на XXI век църквата е ограбена. Откраднати са ценни икони от иконостаса, златен кръст и друга църковна утвар. Покривът се руши и при валежи водата се излива в храма.

Повече от сто години в Чуйпетлово е имало действащо основно училище. Поради постепенното намаляване на броя на учениците в него то е закрито. През 1978 година туристическо д-во “Здравец” към металургичния комбинат в Перник превърна училищната сграда в добре уредена и постоянно действаща туристическа спалня с 20 легла, столова и кухня. В продължение на повече от 10 години тя активно се ползваше от пешеходни туристи, предимно от Пернишкия район, които отсядаха в нея, излизайки на следващия ден по пътеките из южните склонове на Витоша, предлагащи очарованието на незасегнатата от урбанизацията и туристическите магистрали част на планината.

Чуйпетлово притежава всички качества на курортно селище и е изходен пункт за “дивите” места на Витоша.

С тишината и спокойствието, чистия въздух и прекрасния пейзаж на първото селище, през което протича река Струма, Чуйпетлово може и трябва да се развива като изходен пункт по маршрутите: през Живата вода, Меча чешма, Даин кладенец и по долината на р. Матница за 4 ч. може да се отиде до село Кладница; за 2 ч. по път и пешеходна пътека се стига до село Ярлово.

Чуйпетлово отстои от град Перник на 27 км, а до село Боснек разстоянието е 7 километра.