fbpx

Детският екостационар „Бели брези” беше осветен

Днес, 11.12.2012 г., се проведе скромна церемония по освещаване на детския екостационар „Бели брези”. Той беше изграден върху основите на съществувалия някога пионерски лагер. Сега, на същото място, но построен с естествени материали – камък, глина и дърво отвори врати новоизградената сграда. Тя е създадена в изпълнение на проекта на Дирекцията на Природен парк Витоша „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”. Проектът е на стойност 480 195 лева с 85% финансиране от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 15% национално съфинансиране. Проектът е разработен и с цел изпълнение на четвъртия приоритет, залегнал в Плана за управление на Природен парк Витоша, а именно „Поощряване на научните и образователни дейности” чрез изграждане на мрежа от посетителски и информационни центрове. Проектанти на сградата са арх. Георги Георгиев и арх. Илиана Игнатиева, а изпълнител „Афордабъл Модулар Констръкшън” ООД. Всички дейности, предшестващи началото на строителството бяха изпълнени от Дирекцията на Природен парк Витоша в тясно сътрудничество и със съдействието на Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” към Министерски съвет и на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието, младежта и науката. В централната зала са подредени две експозиции. Едната представя етапи от строителството на екостационара, а другата е посветена на Природен парк Витоша – на неговата история, развитие, промени в територията, инфраструктура и биоразнообразие. Детският екостационар Бели брези ще допълни и дообогати информационния потенциал на района, в който са разположени местностите Дендрариума и Игликина поляна, трите витошки музея: на мечката, на совите и водното конче, множеството информационни алеи и богатата дендрологична експозиция на открито. След обзавеждане и оборудване на сградата и при осъществяване на едно добро управление, мястото ще бъде още по-посещавано от ученици, студенти и обикновени туристи и ще допринесе за повишаване на екологичната култура на посетителите.Освещаване на сградата Освещаване на сградата Освещаване на сградата Молитва за здраве и успех Експозиция, представяща етапите на изграждане на сградата Интериор Поглед към залата от втория етаж Експозиция за Природен парк Витоша Витраж Интериор Централният вход Входната табела