fbpx

ДЛС “Витошко – Студена”

Държавно ловно стопанство “Витошко – Студена”

 

Държавно ловно стопанство “Витошко – Студена” е основано през 1967 г. със седалище с. Витошко. ДЛС “Витошко – Студена ” се намира на обща площ от 16 174,6 ха, от която 12 807,2 ха са гори и горски територии.

Горите и горските земи на ТП ”ДЛС Витошко – Студена” са разположени в две административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, Радомир, Самоков).

Държавно ловно стопанство “Витошко – Студена” заема южните и югозападните склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС София, ДГС Самоков и ДГС Радомир.
Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан, лисица, вълк.

От глямо значение са и украсно-естетичните функции на горите. Районът на Ловното стопанство е богат на природни забележителности – най–дългата пещера в страната „Духлата”, най-високият връх на Витоша – „Черни връх”, карстовите извори „Врелото” и т.н.

Адрес:2347, с. Кладница, обл. Перник

e-mail:dlsvitoshko@abv.bg

Интернет адрес: www.dls-vitoshko-studena.uzdp.bg