Доброволците от Хюлет-Пакард България реновираха парковата инфраструктура на “Златни мостове”

На 19 октомври 2013 г. в м. “Златни мостове” се проведе доброволческа акция за реновирането на парковата инфраструктура. Бяха лакирани 42 пейки “Витошки тип”, 4 беседки и 25 информационни табла. Една почти паднала беседка беше укрепена и пребоядисана като по този начин, освен че се обезопаси, се постигна и завършен ефект на поляната. В акцията взеха участие над 100 човека, като с тяхна помощ цялата паркова инфраструктура в района сега изглежда като нова. Средствата бяха осигурени съвместно от фирмата и по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША” БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ, КОИТО ОТДЕЛИХА ОТ ВРЕМЕТО СИ И ДАДОХА СВОЯ ДОБРОВОЛЕН ТРУД ЗА РЕНОВИРАНЕТО НА ПАРКОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

 

 • Начален инструктаж и раздаване на материали
 • Реновираните пейки
 • Лакирана дървена скара до водното огледало
 • Прекрасният финален резултат
 • Започване на работата
 • Лакиране на мост
 • Търкане с телени четки за премахване на стария лак
 • Най-малките доброволци
 • Борбата с почти падналата беседка
 • Лакиране на съоръжение за катерене
 • Лакиране на информационни табла
 • Доброволци от Хюлет-Пакард България реновираха парковата инфраструктура на
 • Смелите доброволци лакираха дори и покривите на беседките
 • Лакиране на беседка
 • Лакиране на пейки
 • Лакиран дървен мост