fbpx

Доброволци от клуб по народни танци „Витоша“ и фондация „ЕкоОбщност“ залесяват бял бор на Витоша

В неделя  10.10.2021 г., около 50 членове на клуб по народни танци „Витоша“, съвместно с Фондация “ЕкоОбщност” и експерти от ДПП „Витоша“, участваха в отглеждане и попълване на 40 фиданки от бял бор в района местността Сините скали до х. Звездица. Инструктаж за правилното залесяване  проведе  Сава Попсавов експерт доброволци. Лошите метеорологични условия не попречиха на част от групата да почисти 50 метровата дървена скара, подпомагаща за възстановяване и поддържане на защитено местообитание преходни блата и плаващи подвижни торфища в местността Платото. В следващата акция  тя ще бъде и  лакирана.

Благодарим на всички за прекрасната инициатива!