Доброволци от фирма “Мондилийз България” изградиха нов мост

На 18.10.2013 г. доброволците от фирма “Мондилийз” с помощта на експерти от ДПП “Витоша” изградиха нов дървен мост на обиколната нископланинска алея в близост до с. Бистрица. Доброволците трябваше да пренесат дървения материал за моста на голямо разстояние. След това работата не беше никак лека, част от тях почти през цялото време бяха с гумени ботуши и газеха в реката, въпреки ниските температури. Женската част от екипа лакираха новия мост, както и още един дървен мост в близост, един заслон, две маси “Витошки тип” и дървена скара. Без активността на доброволците крайният резултат от акцията нямаше да е същият.

ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША” БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В АКЦИЯТА ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ВЛОЖЕНИЯ ТРУД.

  • Доброволците лакираха и близкия заслон
  • Лакирана дървена скара
  • Готовият мост
  • Начални стъпки
  • Доброволците бяха с гумени ботуши
  • Лакиране на близкия мост
  • Доброволци от фирма
  • Женската част от екипа също се включи активно
  • Изграждане на моста