fbpx

Доброволческа акция на клуб по народни танци „Витоша“ и фондация „ЕкоОбщност“

Доброволците от Клуб по народни танци „Витоша“ и Фондация ЕкоОбщност, заедно с експерти от Дирекцията, боядисаха 50 метрова дървена скара, дървен мост и информационно табло при изворите на Драгалевската река в м. Капакливец. Инфраструктурните елементи са изградени по дейност „Подобряване на природозащитното наблюдение на торфищните комплекси (природно местообитание 7140 „Предишно блата и плаващи подвижни торфища“), от проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

С изграждането на тази туристическа инфраструктура, се цели ограничаване на антропогенното влияние върху торфищата, тъй като това е една от натоварените пътеки от Алеко към Златните мостове.

Благодарим на всички за положената усърдна работа!