fbpx

Доброволческа акция с Young Caritas

Дирекция на Природен парк  „Витоша“ съвместно с младежко доброволческо движение Young Caritas и студенти по медицина от Индия, проведоха доброволческа акция в съботния ден, при която подмениха четири пейки на пергулите до водните площи на Симеонвските езера и почистиха съществуващите регламентирани огнища. Доброволците освежиха лятната маркировка в местността и поставиха нова медия на информационното табло, с информация за проведените доброволчески акция в района през последните години.

Дирекцията на парка благодари на всички за вложените усилия и време!