Довроволческа акция на Витоша

Доброволци от фирма “Sensata” изградиха мост на Алея на билките и освежиха парковата инфраструктура в района. В акцията участваха 10 човека. Бяха лакирани също маси витошки тип и информационни табла по маршрута, както и дървен парапет до чешмата при Музея на мечката.

Дирекцията на парка благодари на всички участници за вложените усилия и усърдна работа!

 • 2.7
 • 2.2
 • 2.14
 • 2.15
 • 2.12
 • 2.13
 • 2.11
 • 2.9
 • 2.6
 • 2.4
 • 2.16
 • 2.8
 • 2.5
 • 2.3
 • 2
 • 1