fbpx

Залесяване над с. Владая в Природен парк “Витоша”

Експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по  горите, съвместно със служители на ТП „Държавно горско стопанство –София“ извършиха попълване на култура на територията на Природен парк „Витоша“. На близо 2 дка бяха залесени над 300 броя фиданки от смърч.

Съвместната инициатива е по повод Седмица на гората, която тази година се провежда под мотото “Довери се на лесовъда!”.