Залесяване по Куртова река в ПП „Витоша”

На 06.06.2015 г. се проведе акция за подпомагане на крайречни съобщества на територията на Природен парк „Витоша”. В акциите се включиха повече от 60 доброволци, организирани от доброволческа формация „Зеленият отбор на България“. В слънчевия съботен ден те засадиха общо 800 броя контейнерни двугодишни фиданки черна и бяла елша. Целта на залесяването е да се подпомогне възобновяването на крайречните гори на територията на парка.
Фиданките бяха произведени в рамките на дейност „Възстановяване на засегнати и увредени местообитания” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.».
Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички за положените усилия и очаква с нетърпение още бъдещи съвместни акции със „Зеления отбор“.

  • 10259319_10153386411914803_39447760618486460_n
  • 11351294_10207136612243702_8811204702452202428_n
  • 11412254_10207136603883493_6704217713487660900_n
  • 11421679_10207157877655324_800683749_n
  • IMG_6684a
  • IMG_6688a
  • IMG_6692a
  • IMG_6698a
  • IMG_6711a