fbpx

За пореден път скитащи кучета нападат диви животни на територията на Природен парк “Витоша”

На 30.03.2017 г. граждани от квартал Бояна подадоха сигнал за сърна, нападната от скитащи кучета на територията на Природен парк „Витоша“.

Нападнатото животно е едногодишен сръндак, който не е имал никакъв шанс да оцелее без помощта на добросъвестните живеещи наблизо хора.

В отговор на сигнала експерт фауна незабавно оказа необходимото съдействие, като раните на животното бяха подходящо обработени. Сръндакът бе освободен в природата и оставен да се възстановява.

Това е поредното регистрирано нападение на скитащи кучета над диви животни в защитена територия.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изказва благодарност на Любомила  Кривошиева от фондация „Дивите животни“ за съдействието и предоставените медикаменти, както и на Нино Пелов за подадения сигнал, помощта и адектватните действия.