Детски екостационар “Бели брези”

Работно време:

ДЕ  “Бели брези” – музей Сова:

от 01 юни до 30 септември
всеки ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Музей Мечка:

от 01 юни до 30 септември

само събота и неделя от 10:00 ч. до 16:00 ч.

За групови посещения през седмицата е необходимо да изпратите писмена заявка  три дни предварително!

1. Заявка за  групови посещения  – музей Сова и музей Мечка:

При подаване на писмени заявки  за групови посещения /над 10 човека/ или ползване услугите за Детски екостационар “Бели брези”- музей Сова и музей  Мечка, моля предварително да проверите в календара “Заетост на екостационара” възможностите за свободни дни и часове. Вашата заявка изпратете на адрес: dppvitosha@iag.bg

2. Във връзка с промяна политиката за ползване на Детски екостационар “Бели брези” не приемаме заявки за провеждане на детски рождени дни!

Контакти за допълнителна информация:

0887 056680 – Албена Станева – ст.специалист координатор музеи  – 10.00 – 16.00 часа от понеделник до петък в работни дни;

0888 01 43 31 – Олег Владимиров – техническо обслужване в ДЕ “Бели брези”- 10.00 – 16.00 часа от понеделник до петък в работни дни;

Детският екостационар „Бели брези” се намира вдясно на пътя от кв. Бояна към м. Златни мостове, на един километър след разклона за Копитото и на около 2 километра преди м. Златни постове.

Информация за ДЕ “Бели брези”:

Изграден е през 2012 г. по проект № BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”. Осъществен е от Дирекцията на Природен парк „Витоша” в партньорство с Norwegian Crafts Development – Норвегия по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042 – GAE – 00078 – E – V1 – EEA FM.

Проектанти: арх. Георги Георгиев и арх. Илиана Игнатиева

Изпълнител: „Афордабъл Модулар Констръкшън” ООД

Оборудването на екостационара е финансирано по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк «Витоша», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

001

002

003

005

007