fbpx

Изложба запознава посетителите с резултатите от изпълнението на проект, осъществен по програмата Life+ на Европейския съюз

2013-10-29 9:45

На 25 октомври 2013 г. в Детския екостационар „Бели брези” в Природен парк „Витоша” беше открита изложба, която обобщава резултатите от изпълнението на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”. Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в […]

Проведена доброволческа акция със стажанти от Виваком

2013-06-26 9:46

На 24 юли 2013 г. в района на детския екостационар „Бели брези” се проведе доброволческа акция със стажанти от Виваком. В нея се включиха 90 доброволци. Те лакираха голяма част от фасадата и покрива на сградата. Почистиха района наоколо и окосиха тревните площи. След като приключиха с предвидените при екостационара дейности, доброволците продължиха своята работа […]

Детският екостационар „Бели брези” посрещна и малки и големи на Международния ден на детето

2013-06-04 9:46

Десетки се включиха в празника на Витоша по случай Международния ден на детето – Първи юни. А какво по-подходящо място за този хубав празник от Детския екостационар „Бели брези”. Празникът започна с изпълнения на народни песни от Александра Станилова и Йоана Кочева – първокласнички в 144 СОУ „Народни будители” гр. София, златни медалистки на Националния […]

Детският екостационар „Бели брези” беше осветен

2012-12-12 9:47

Днес, 11.12.2012 г., се проведе скромна церемония по освещаване на детския екостационар „Бели брези”. Той беше изграден върху основите на съществувалия някога пионерски лагер. Сега, на същото място, но построен с естествени материали – камък, глина и дърво отвори врати новоизградената сграда. Тя е създадена в изпълнение на проекта на Дирекцията на Природен парк Витоша […]

1 5 6 7