fbpx

Природозащитен информационен център “Витоша”

Tsentar-Vitosha1-JM

Tsentar-Vitosha2-JM

Той е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. Центърът е създаден по повод 60-та годишнина от обявяването на Природен парк “Витоша” и отваря врати през май 1998 година.
Проектът е осъществен със съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите и Американската агенция за международно развитие. Природозащитният информационен център се намира на около 1 км от кв. Драгалевци в близост до Драгалевския манастир. Стопанисва се от РИОСВ – София.

тел.: +359 2/967 31 40;

www.vitoshacentre.org