fbpx

Местност Дендрариума

Дендрариума

Местността е разположена вдясно на пътя кв. Бояна – м. Златни мостове, на разклона за Копитото. Понятието “Дендрариум” произхожда от гръцката дума “dendron”, което означава дърво. В много западни страни като синоним на дендрариум, се използва думата “арборетум”, която пък произхожда от ланската “арбор” и също означава дърво. Дендрариумът представлява определена територия, върху която е засадена колекция от дървесни видове (вкл. храстови и лияни), и която се отглежда на открито. Видовете растения се групират по систематичен, географски, екологичен или друг признак. Целта на дендрариума е да се демонстрира богатството и многообразието, както на местните дървесни и храстови видове, така и на чуждоземни такива, които се наричат “екзоти”.
Изграждането на Витошкия Дендрариум започва през 1962 г. Изградени са алейна мрежа, стопанска сграда, две изкуствени езерца и разсадник (вече не съществува). На площ от 1400 дка могат да се видят както типични дървестни, храстови и тревни представители на българската флора, така и внесени от други страни видове. Общият им брой е 145.
През 2001 г. в границите на Дендрариума се изгражда Алея за незрящи, а през 2004 г. – спортно-информационна инфраструктура за деца. Тя беше ремонтирана и обновена през лятото на 2013 година.