fbpx

хижа “Кумата”

risunka_krum_novakov

До края на XIX век българските планини са били непознати на обществеността. В тях са се срещали само хора, извършващи стопанска дейност, като животновъдство, земеделие и добив на дървени материали. В началото на XX век започва все по-мощно да се чува призивът на Алеко Константинов “Опознай родината, за да я обикнеш!”. Този апел бе чут в учебните заведения, в държавните и общински администрации, в научните институти, в културните и духовни среди.

През 1908 г. група ученици в гр. Русе основават Ученическо д-во ” Геолог”. През 1911 г. то е преименувано на Туристическо д-во “Дунав”. Същата година през м. ноември д-вото поема инициативата и образува Съюз на юношите туристи в България – ЮТС, със седалище в гр. Русе, а д-во “Дунав” става клон на учредения съюз.

Един от учредителите на ЮТС Петър Христов заминава в София да продължи образованието си. Другарите от Русе му дават поръчение да поеме инициатива за основаването на юношески туристически клон към ЮТС в столицата. Той успява да изпълни поръчението, като на 25 октомври 1913 г. събира малка група (9 души) предимно ученици и учредява софийския клон “Витоша” към ЮТС. Между учредителите е бил и Крум Новаков – Кумата, 15-годишен ученик в София, родом от гр. Враца.

Второто десетилетие на XX век е време, изпълнено с трагизъм за страната и народа ни. Това е изключително тежък период в историята на България. В продължение на шест години, от 1912 до 1918 г., страната ни участва в три войни: Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. След войните България преживява първата национална катастрофа. Политически тя е орязана от всички краища и губи територии и стотици хиляди свои братя и сестри българи. Страната ни е икономически, финансово и морално в разруха.

По време на войните, съвсем понятно, младата, току-що проходила туристическа дейност замира. Това в най-голяма степен важи за членовете на ЮТС. Те са притеснени, изплашени, разколебани, в безпътица. След края на войната се полагат усилия за съживяване на организационната дейност в ЮТС. Учащата се младеж не се оставя да бъде повлечена от мътните води на моралното разложение, безпътица и безверие. Младата ни начеваща интелигенция, юношите от учебните заведения, потърси опора, потърси утеха в безкористния градивен стремеж към приоблачните планински върхове.

Така в софийския клон “Витоша” към ЮТС в началото на 1919 г. са извършени промени в ръководството и начело застава Крум Новаков – Кумата. Членският състав се увеличава над 500 души. Излетите до близките планини добиват масов характер. Все по-настойчиво се издига апел за построяване на юношески туристически дом-хижа на Витоша. Главен идеолог и инициатор за това предстоящо младежко строителство е Кумата.

Ще припомним един малко известен факт, който заслужава да се помни. На първия след войните редовен конгрес на ЮТС, състоял се през 1919 г. в гр. София, Кумата прави предложение при срещите по пътеките в планините хората да се поздравяват със “Здравей”, “Здравейте”. Това предложение е прието с бурни ръкопляскания. То съществува вече един век и е любим поздрав на всички, тръгнали по нашите планини, без да знаят неговия автор.

На този конгрес Крум Новаков настоятелно предлага да се започне организационна дейност, да се потърсят финансови възможности, да се проведе разяснителна дейност за привличане на доброволци в изграждането на юношеска туристическа хижа.

Той е един от първите организирани туристи през първите години, когато туристическото движение и хижестроителството започнаха да добиват обществена значимост. В това отношение Кумата има голяма заслуга.

Кой е Крум Новаков, наричан от най-близките си другари още от детските му години Кумата. Откъде произлиза това име? Като съвсем малък, когато го питали как се казва, тъй като не е могъл да изговаря буква “Р”, той отговарял “Кум” вместо Крум.

Юношеските му години са озарени от ярко поетично вдъхновение. Неговите стихове са посветени на упорит стремеж да преуспее делото на ЮТС. Той носи в душата си една голяма обич, в пламъка на която изгаряха обкръжаващите го дребнави ежби и борби. Обаянието, което е имал върху другарите си и върху по-широки среди е извънредно голямо.

През 1920 г. заминава за Виена, за да продължи образованието си. До края на живота си поддържа активна кореспонденция с приятелите си в България, с които споделя своите планове за родния туризъм и за изграждането на голяма юношеска хижа на Витоша. Кумата остави в Родината дълбока следа след себе си.

Пребродил и опознал родните планини, бленува в далечна Виена за приоблачните върхове на Алпите. През лятната ваканция на 1921 г. заминава за Тирол с неколцина другари. На 2 август пристигат в красивия Йоцтал. На 8 август Кумата с двама другари се изкачва на връх Лохкогел (3045 м). След кратка почивка почват да слизат в три различни посоки с желание да намерят алпийски еделвайс. Крум Новаков е имал желание да изпрати това планинско цвете на приятелите си в България като поздрав от Австрийските Алпи. Вечерта Крум не се завръща в изходния пункт. След два дни е намерен, паднал в пропаст под върха, където е загинал.

Сега Кумата почива в църковния двор на селището Льойгенфелд между гробовете на други загинали алпинисти.

Строителството на юношеската туристическа хижа в Северозападния дял на Витоша, при надморска височина 1725 м, започва още в 1921 г. Избраното място е обзорно и дава просторен изглед чак към върховете на Западна Стара планина, Люлин и западните склонове на Витоша. Още в самото начало хижата е наречена “Кумата”, в памет и като спомен за Крум Новаков – пръв инициатор за построяването й. Разположена е на кръстопът, през който минава пътеката от Златните мостове за Черни връх (2290 м) и високообиколната планинска пътека. Първоначалният проект за хижата е изготвен от арх. Владимир Весов. По него тя е на 210 кв.м, на три етажа с 14 стаи.

С финансови средства, дарени от туристите не само в София, но и от други краища на страната и с много дни доброволен, безплатен труд, младежите преодоляват трудности от различен характер и през 1927 г. хижата е тържествено осветена. След неколкократни разширявания и надстройки сега двуетажната сграда е собственост на софийското туристическо д-во “Черни връх” и е една от най-посещаваните хижи на Витоша.

Другарите и съратниците на Крум Новаков нарекоха хижата на негово име – “Кумата”. Така бе изпълнен и клетвеният обет, породен в сърцата на неговите съидейници, събрани да почетат паметта му след неговата гибел:

“На красиво място, с нестихваща грижа

ние твоите другари ще построим хижа,

за да те помни туризма роден

и да се тачи твоя стремеж благороден

на Витоша твоя идея и наша грижа”.