fbpx

Алтернативни спортове

loga

С колело на Витоша          Катерене на Витоша            С кон на Витоша

 

VitoshaFlyers_Final-2

 

Концепции за развитие на алтернативните спортове на Витоша по Дейност 2.3.

по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз:

Концепция за развитие на безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм)

Стратегия за развитие на алпинизма и скалното катерене

Концепция за развитие на свободни стилове ски – ски туризъм, извънпистови ски и фриистайл ски на територията на природен парк „Витоша”

„Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша (вкл. даунхил) и описание на маршрути за практикуване”

 

Стратегия за развитие на спелеологията в ПП “Витоша”

qr codove2