fbpx

Конни маршрути

loga

VitoshaFlyers_Final-7 VitoshaFlyers_Final-8

На територията на парка са изградени няколко коневръза на места, подходящи за отдих, където туристите да могат да оставят конете си и седнат да си починат. Маркирани са подходящи маршрути и са отбелязани подходящите такива, споделени с туристи и велосипедисти.

Поставени са информационни табла, на които може да се намери и полезна информация какви подходящи маршрути за езда предлага парка, както и препоръчителна информация как е добре да са подковани конете, за да се намали риска от ерозия на почвата по съответното трасе, тъй като често се случва, преминаващите неподходящо подковани коне, да създават предпоставки за разрушаването на положената настилка по алейната мрежа в ПП Витоша.