fbpx

Маршрут А

loga

 

с. Боснек – заслон Смильо – с. Боснек (през Петрус)

 

1
Маршрутът започва като се тръгва от южната част на Боснек през моста, излиза се зад селските гробища, има лека денивелация на терена и се тръгва по самия рид, като в местността „Базова падина“ до бараката на горското се тръгва направо през горския път без отклонения, минава се през местността „Броячката“ и се стига до местността „Орчо“, където има две изкуствени езера. На това място ще има насочваща табела, която ще показва разклонението на маршрута, което върви по хоризонталата. След това пресича „Ощни рид“, върви странично на „Рибни дол“ и излиза на завоя на туристическата пътека от заслон Смильо до Букапреслап. Там ще се постави предупредителна табела за пешеходците. От там маршрутът тръгва наляво в местността „Смильо“ и стига до самия заслон, където се предвижда да има място за почивка и коневръз. След това се тръгва по лявата маркировка, която през клисурата слиза на пътя под с. Чуйпетлово, след това се тръгва успоредно на асфалтовия път и се стига до с. Боснек.

GPS данни за сваляне:

GPS