fbpx

Маршрут Д

loga

 

м. Тихия кът – с. Кладница

 

444
Начална точка на този маршрут е Тихия кът. Локацията е удобна за приходящи туристи с автомобили и каравани. Тръгва се от там и следва спускане по алеята “Св. Иван Рилски” по посока на село Владая. Завива се наляво и маршрутът продължа с изкачване по черен път в борова гора. Достига се до стари кариери и туристите се включват в пътеката за “Златни мостове”, водеща нагоре по Владайската река. След стръмно изкачване по две серпентини достигат до водохващането (1100 м н. в.). Пресичат реката по бял стоманобетонен мост в дясно и следват алеята, която минава върху водния канал. Движението е по почти хоризонтален път с надморска височина около 1000 м. Указател, че се движат по правилният път, са бетоновите шахти, които се срещат на регулярни разстояния. Около два километра след моста пресичат павирано шосе и се насочват отново по канала към ПД „Водоканалпроект“. На 500 м след хижата излизат на широка поляна с няколко шахти. Изкачват се по кратък, но много стръмен участък до следващата шахта – около 20 м по-високо. Продължават по хоризонталната алея, високо над селата Мърчаево и Рударци. След около 15 км стигат до входната табела на с. Кладница (1000м н. в.).

GPS данни за сваляне:

GPS