fbpx

Маршрут О

loga

 

с. Железница – кв. Бояна (през обиколната алея)

 

888
Потегля се нагоре от селото по черен път покрай къщи и селскостопански постройки. Скоро пътят завива наляво и започва да се изкачва през букова гора. Скоро се достига обиколната алея. По нея ездачите трябва да поемат надясно (т.е. към София). Тази пътека е с голяма пешеходна натовареност и трябва да се предвидят повече предупредителни табели. Алеята е почти равна и не изисква много усилия. Повишено внимание в този участък изисква единствено пресичането на висок мост без парапети. Неусетно се достигат големи поляни преди село Бистрица. Трябва да се язди само направо. Скоро след като се навлезе в гората се достига и до разклона за х. Алеко. Тук трябва да се пресече дървено мостче и да се продължи право напред по хоризонтала. Може маршрутът да завърши в Бистрица, като ездачите трябва да се отклонят по стръмен коларски път вдясно. След това се завива в ляво по тясна пътечка. Съвсем скоро тя става приятна алея с добър наклон, но има опасни завои с дерета отстрани. За да стигнат до Бояна, ездачите трябва да продължат направо за Симеоново, без да се отклоняват от обиколната алея. Следва приятно яздене, което завършва със стръмно слизане покрай голям порой. След това ездачите вече се намират в долината на Симеоновската река. Може да се отбие за Симеоново. Ако се продължава за Бояна, има леко изкачване за пътеката към Драгалевци. Тръгва се нагоре и се следи внимателно за табелка за Драгалевски манастир. След като са на нея, ездачите завиват в дясно и продължават да се изкачват. Следва добре оформена и утъпкана пътека. По нея се язди приятно, но за кратко. След малко се достигат Алековите водопади, където има хубава гледка и е удобно за почивка. След преминаване на скалните участъци отново може да се язди, само че по нанагорнище. Скоро започва спускането, което е доста дълго и приятно. По време на него се пресича трасето на седалков лифт Драгалевци – Бай Кръстьо и се стига до Драгалевската река. Преминава се и през нея и се язди по хоризонтална алея към Драгалевския манастир. От манастира се продължава надолу към Драгалевци. На последния завой преди станцията на лифта (завоят е десен) трябва да се завие на ляво по добре оформена алея. Скоро след това се пресича пътя за х. Алеко. Почти веднага след това трябва да се завие на ляво. Минава се малко над така нареченият „Драгалевски плаж“ и се продължава по широка алея. Тя се движи ту леко нагоре, ту леко надолу, но накрая има много дълго и приятно спускане. То отвежда ездачите до Бояна.

GPS данни за сваляне:

GPS