fbpx

Боулдър зона Сухи връх

logaIMGP1481

  1. Тип скала: андезитобазалт.
  1. Подходящи сезони за катерене: от май до ноември.
  1. Тип катерене: боулдър и традиционно.
  1. Брой подмасиви: над 20. Предстои да бъдат точно картирани и проучени.
  1. Местоположение и достъп: следва се пътеката за Боянския водопад. Някъде около средата се пресича добре оформен поток, който идва от странично дере. Тръгва се нагоре по него и след ок. 10 мин скалите се падат отляво. В зоната има морени, скални ребра, кулички, отделни камъни. Най високата точка в района е отбелязана на картите като Сухи връх (1146 m). Всички обекти се намират на сравнително стръмен склон в смесена букова гора и само в единични случаи скалите се подават леко над короните на дърветата.
  1. История: липсват писмени сведения за катерене по масивите в зоната. При последните реализирани изкачвания след 2000 г. не са били открити скални клинове или други следи от предишно катерене по тези обекти.
  1. Съвременно състояние: скалите са здрави и сравнително чисти от мъхове и лишеи. На някои от боулдърите има прокарани линии. Единични изкачвания има и по някои от най-големите камъни.

 

  1. Необходима екипировка: еспадрили и крешпад за боулдърите. Въже (20-30m), набор от клеми, ексцентрици и френдове за по-високите обекти.
  1. Популярност на обекта: непопулярен обект. През летните месеци вероятно се посещава най-много по веднъж седмично от малки групи катерачи.

IMGP1484

IMGP1482