fbpx

Боянски водопад

loga

IMG_1078_

  1. Тип скала: андезитобазалт.
  1. Подходящи сезони за катерене: от средата на декември до края на февруари.
  1. Тип катерене: ледено, микст, драйтулинг, спортно и традиционно.
  1. Брой подмасиви: 2 – водопадът и скалите вдясно от него.
  1. Местоположение и достъп: изходна точка за водопада е краят на ул. “Поп Евстати Витошки” в горния край над центъра на кв. Бояна. Оттам започват пътеките за Боянското езеро (нагоре и наляво) и за Боянския водопад (нагоре и надясно). Отделни участъци от пътеката се заледяват през зимата. Разстоянието до водопада се взема за около 40-60 минути ходене. Височината в основата на водопада е 1260 м, т.е. изкачването е 460 м денивелация от началото на пътеката, а от площада на Бояна, докъдето има градски транспорт е ок. 550 метра.

Алтернативен подход: до водопада може да се стигне и по пътеката от Копитото към кв. Бояна. Подходът е сравнително къс, но не е станал популярен, тъй като пътят от София до Копитото или хижа “Момина скала” е твърде дълъг, дори за кола.

Водопадът започва да замръзва в началото на декември (по изключение и малко по-рано), но добре формирани колони за катерене има след средата на месеца. Конфигурацията на замръзването зависи от валежите, но и в по-сухи години се образуват колони, които стават за катерене. Височината на отвесния лед може да достигне до ок. 15-18 м, а линията по ледено-скалните участъци вдясно стига до ок. 20 метра.

  1. История: не са ни известни писмени източници за първите изкачвания на замръзналите отвесни ледове на Боянския водопад. Сведения за летни изкачвания на скалите вдясно от водопада има от 1974 г., когато Николай Петков и Иван Масларов изкачват наречения от тях тур „Чатала“. В масива са били открити клинове от предишни изкачвания.
  1. Съвременно състояние: в зависимост от условията, Боянският водопад може да бъде изкачен по около 6 ледени линии. По скалите вдясно от водопада са прокарани 2-3 миксови маршрута с варианти (лед и скала) и 1 до 2 драй тулинг маршрута.
  1. Необходима екипировка: за зимно изкачване са необходими 2 сечива и 4-5 ледени цеви. На скалите в най-горната част на водопада има 3 рапелни установки. Носенето на каска е задължително.
  1. Популярност на обекта: водопадът е най-близкият до София отвесен лед и през последните 10 години се радва на засилваща се популярност. През почивните дни от средата на декември до края на февруари на водопада средно пребивават около 4 до 16 човека/ден. В тези дни през района преминават в посока към х. “Момина скала” или към кв. Бояна над 50 туристи/ден. По-голямата част от тях се спират, за да починат и гледат катерачите. През делничните дни натовареността на обекта е значително по-ниска – средно около 2 до 4 катерача за два дни. Макар и рядко, на водопада се катерят и организирани групи с водачи.