fbpx

Спортно – информационна алея за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат

hp photosmart 720

Пътеката е изградена в близост до хижа „Иглика“, на около километър от местността Дендрариума. Представлява кръгов маршрут с дължина 285 метра. Богато илюстрирани табла дават информация за биологичното разнообразие и културно – историческото наследство в Природен парк „Витоша“ и парковете в България. Текстовете са написани и на брайлово писмо. Тук идват много хора, тъй като има забавления за всички – люлки за децата, заслони и пейки за възрастните, а най-големите спортисти често си организират състезания по футбол на поляната в средата.