fbpx

Торфищна информационна алея

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Изградена е в местността Офелиите, на около 1 км от м. Ветровала. Тук посетителите научават за значението на торфищата и мочурите в парка като вододайни зони и като важен източник на суровини за промишлеността и медицината. Алеята е създадена, тъй като на територията на Природен парк „Витоша“ е резерватът „Торфено бранище“, който опазва най-значителния за България комплекс от високопланински торфища. Торфът има изключителни водозадържащи свойства и достига на места дебелина до 2 метра. Дебелината му нараства с по около 1 мм годишно, което означава, че формирането му на Витоша е започнало преди близо 2000 години.